Netdiscover Aktif/Pasif ARP Tarayıcısı


Netdiscover, kablosuz ağlar için geliştirilmiş dhcp sunucusu olmadan ağ adreslerinin aktif / pasif durumunu inceleyen bir keşif aracıdır. Kablolu ağlar (Hub/Switch) içinde kullanılabilir. Libnet ve libpcap kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiş. Ağ üzerinde arp istekleri göndererek çevrim içi olup olmadığı kontrol  eder, otomatik ağ taraması yaparak  ağ adreslerinin taranması ve incelenmesi için kullanılabilir.
Komut:
Netdiscover  -i eth0 -f -r  192.168……Kullanım:

netdiscover [-i device] [-r range | -p] [-s time] [-n node] [-c count] [-f] [-S]
-i device: Ağ aygıtı
-r range: Verilen aralıkta otomatik tarama. 192.168.6.0/24,/16,/8
-p passive mode: Sniff haricinde bir şey gönderme
-s time: Her arp isteği arasındaki bekleme süresi (milisaniye)
-c count: Her arp isteğinin gönderilme sayısı (paket kaybı olan ağlar için)
-n node:  Tarama için kullanılan son sekizli IP(from 2 to 253)
-f hızlı moda tarama

Diğer komutlar için “netdiscover  -h” komutu kullanılabilir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.